Меню сайту
Форма входу
Архів записів
Лічильник
Статистика

Міжкафедральна співпраця у ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

«Обговорення та удосконалення освітньої програми «Хімічні технології та інженерія» при залученні освітянської спільноти ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» – з такою назвою відбувся круглий стіл, проведений кафедрою хімії та інтегрованих технологій за участю колег з Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова.

З гостей на заході були присутні зокрема, завідувачка кафедри вищої математики і математичного моделювання, доцент, кандидат фіз.-мат. наук Коваленко Л. Б., завідувач кафедри філософії і політології, професор, доктор філософських наук Корженко В. В., завідувачка кафедри патентознавства та основ правозастосовної діяльності, доцент, канд. юрид. наук Килимник І. І., завідувач кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод доктор технічних наук, професор Епоян С. М., завідувач кафедри нафтогазової інженерії і технологій, доцент, канд. техн. наук Ромашко А. В., завідувач кафедри інженерної екології міст, доцент, канд. техн. наук Дядін Д. В., завідувачка кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, доцент, канд. техн. наук Данова К. В., завідувачка кафедри фізики кандидат фіз.-мат. наук, доцент Дульфан Г. Я.

Завідувачка кафедри хімії та інтегрованих технологій доц. Гуріна Г. І. виступила з доповіддю «Обговорення та удосконалення освітньої програми «Хімічні технології та інженерія» при залученні освітянської спільноти ХНУМГ ім. О.М. Бекетова». Доповідь професорки Саввової О. В. була присвячена освітній та науковій діяльності Регіонального центру «Технології та дизайну кераміки та скла». Доценти Зайцева І. С. та Пилипенко О. І. розповіли про Лабораторно-освітній центр «Хімія та інтегровані технології». Своїми розробками по вдосконаленню проведення науково-дослідних робіт студентів в нафтогазовій галузі поділився доц. Нестеренко С. В. А ст. викл. Фесенко О. І. познайомив спільноту з інноваційними напрямками розвитку міжгалузевого центру фізико-хімічних методів аналізу.

При обговоренні доповідей завідувачка кафедри вищої математики і математичного моделювання Коваленко Людмила Борисівна вказала на необхідність подальшої співпраці у напрямку науково-дослідної роботи із застосуванням методів математичного моделювання та статистичної обробки експериментальних результатів.

Завідувач кафедри філософії і політології Корженко Володимир Васильович відзначив широту наукових інтересів викладачів кафедри та можливостей науково-дослідних лабораторій та центрів кафедри, які можна використовувати для здійснення реального проекту із залученням Студентського сенату та використання міжнародних організацій.

Завідувач кафедри інженерної екології міст Дядін Дмитро Володимирович розказав про можливості науково-дослідної співпраці науково-педагогічних працівників кафедр та здобувачів вищої освіти при виконанні кваліфікаційних бакалаврських робіт.

Завідувач кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод Епоян Степан Михайлович розповів про можливі види подальшої співпраці кафедр із залученням здобувачів вищої освіти починаючи з перших курсів та вивчення курсу «Хімія». Завідувачка кафедри патентознавства та основ правозастосовної діяльності Килимник Інна Ігорівна у виступі повідомила про можливості залучення здобувачів вищої освіти та професорсько-викладацького складу кафедри до опанування методами одержання правоохоронних документів на інтелектуальну власність внаслідок участі у вебінарах з патентознавства.

За результатами зустрічі було прийнято рішення, що з урахуванням особливостей освітньої програми «Хімічні технології та інженерія» у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, пов’язаних з поєднанням освітньої, науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності із залученням провідних вітчизняних та закордонних виробників галузі у сфері розробки інноваційних хімічних матеріалів та технологій, підвищити публікаційну активність здобувачів вищої освіти шляхом підготовки матеріалів за результатами спільної науково-дослідної роботи під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри, розвивати наукову та творчу співпрацю з залученням наявного науково-дослідного обладнання кафедр.

Джерело: kname.edu.ua

Оцініть новину:


Назвіться, будь ласка
Ваш коментар

Ваш коментар буде першим