Меню сайту
Форма входу
Архів записів
Лічильник
Статистика

Методичні рекомендації щодо викладання предмета „ХІМІЯ” у 2023/2024 навчальному році

У 2023/2024 навчальному році навчання хімії у закладах загальної середньої освіти здійснюватиметься відповідно до законів України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа” на період до 2029 року, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 No 1392.

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року No 64/2022) з 24 лютого 2022 року Міністерством освіти і науки України було видано низку документів, що регламентують організацію освітнього процесу в закладах під час перебування на території нашої країни військових формувань країни агресора. Одним із пріоритетів у діяльності закладів освіти є забезпечення психологічної стійкості учасників освітнього процесу, необхідність дотримання психологічного комфорту учнів під час проведення навчальних занять (лист Міністерства освіти і науки України від 29.03.2022 No 1/3737-22 „Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні”).

Психологічну підтримку школярів рекомендуємо реалізовувати через ранкові зустрічі (класні години, години спілкування тощо), під час яких проводити з учнями бесіди, психологічні вправи/хвилинки, метою яких є зменшення емоційного напруження та стресу. Із метою поглиблення психологічних знань та опанування техніками психологічної допомоги учням, рекомендуємо ознайомитися із практикумом для дітей та підлітків „Твоя Сила” авторки Світлани Ройз (https://cutt.ly/KHUhlq6) та посібником Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Інститут психологічного здоров’я „Діти та війна: навчання технік зцілення” (https://cutt.ly/DJ6LAH7). Також, доцільно пройти курс „Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час і після завершення воєнних дій”, що організований у межах Національної програми психологічного здоров’я українців, яку започаткувала перша леді України Олена Зеленська (https://cutt.ly/WZPwX0V).

Звертаємо увагу на щоденному проведенні о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (Указ Президента України від 16.03.2022 року No 143/2022).

Варто пам’ятати, що дотримання вимог сигналів сповіщення „Усім увага! Повітряна тривога!” є обов’язковим для всіх учасників освітнього процесу.

Вивчення хімії спрямоване на формування в учнів наукового світогляду, хімічної культури як складника загальної культури сучасної людини і розвитку їхнього творчого потенціалу задля успішної соціалізації в сучасному суспільстві.

У 2023/2024 навчальному році 4 заклади освіти області – учасники інноваційного освітнього проєкту „Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти”, визначені наказом МОН України від 02.04.2021 року No 406, здійснюватимуть освітній процес у 7 класах відповідно до листа МОН No 1-11938-23 від 11.08.2023.

Щодо природничої галузі у ньому зазначено, що 7–9-х класах природнича освітня галузь може бути реалізована в навчальному плані закладу освіти через:

окремі предмети – біологія, географія, фізика, хімія;

інтегрований курс „Природничі науки”.

За умови організації вивчення окремих предметів рекомендований розподіл годин тижневого навантаження є таким: 7 клас: біологія – 2,5 години, географія – 2 години, фізика – 2 години, хімія – 1 година.

Заклад освіти може здійснювати перерозподіл навчальних годин між предметами галузі в межах визначеної кількості годин на вивчення природничої освітньої галузі, враховуючи освітні потреби учнів, що відображаються в освітній програмі закладу. Кількість навчальних годин на вивчення інтегрованого курсу „Природничі науки” визначається закладом освіти самостійно в межах заданого діапазону „мінімального” та „максимального” навчального навантаження. Спираючись на модельні навчальні програми окремих предметів природничої освітньої галузі, заклад освіти може розробляти навчальну програму інтегрованих курсів, що мають містити опис результатів навчання в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом та/або відповідними модельними навчальними програмами. Формування змісту інтегрованих курсів може здійснюватися шляхом упорядкування в логічній послідовності змісту і результатів або усіх складників, або окремих складників природничої освітньої галузі у певних комбінаціях.

Вивчення хімії в цих закладах відбуватиметься за Модельною навчальною програмою „Хімія. 7–9 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Лашевська Г.А.).

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти в 2023/2024 навчальному році інваріантна складова навчання хімії реалізуватиметься за такими програмами:

7–9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Хімія. 7–9 класи, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 No 804.

https://goo.gl/GDh9gC

8–9 класи з поглибленим вивченням хімії – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії, затверджена наказом МОН України від 17.07.2015 No 983.

https://goo.gl/GDh9gC

Програма з хімії для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти.

Рівень стандарту (затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 No 1407). https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

Програма з хімії для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти.

Профільний рівень (затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 No 1407).

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

Програми позбавлені поурочного поділу. Учитель може самостійно розподіляти навчальні години і визначати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалася логіка його викладу.

Джерело: znayshov.com

Оцініть новину:


Назвіться, будь ласка
Ваш коментар

Ваш коментар буде першим