Меню сайту
Форма входу
Архів записів
Лічильник
Статистика

Статті / Навчальні статті

Конспект уроку. Загальна характеристика металів

Хід уроку

І. Учні готують індивідуальне обладнання для уроку (зошити, таблиці), записують тему дослідження (фрагмент 1), дають визначення слову «метали» за життєвим досвідом

ІІ. Вчитель скеровує учнів до встановлення взаємозв’язку «метал-речовина» та «метал-вид атомів».

Сплановується робота на дослідження

1) Склад і будова речовин-металів

-місця металів в періодичній системі
-об’єднуючої ознаки будови атомів
-виду хімічного зв’язку між атомами металів в простих речовинах
-фізичних властивостей металів
-хімічних властивостей металів
-існування металів в природі.
-застосування металів

Обумовлений план демонструється за допомогою проекційної апаратури (фрагмент2)

ІІІ.Об’єкт аналізу інформація відео ролика про місце елементів в періодичній системі. Після перегляду відео ролика учнями встановлюється електронна конфігурація атомів. На дошці унями записуються числові електронні формули

Li, Na, K, Mg, Al

на основі розподілу електронів по енергетичних рівнях (фрагмент 2)

Li) )            Na) ) )          K) ) ) )          Mg) ) )         Al) ) )

2 1           2 8 1          2 8 8 1          2 8 2          2 8 3

На основі співставлення формул робиться висновок про малу кількість електронів на зовнішньому рівні атомів, що, у свою чергу, відповідно до теорії хімічного зв’язку, вказує на здатність атомів віддавати електрони. Цьому також сприяє радіус атома. Формулюється загальна тенденція металів щодо втрати електронів: чим менша кількість електронів на зовнішньому рівні атома і чим більше енергетичних рівнів , тим легше атоми металів перетворюються на позитивно заряджені Йони.

Метали при утворенні сполук втрачають електрони і ніколи не приєднують. Тоді яка сила з’єднує атоми металів?

Учитель демонструє учням таблицю «Хімічний зв’язок». Учні бачать проблему, що важко визначити силу, яка зв’язує атоми металів у просту речовину. Для встановлення її учням демонструється динамічна картинка із ПМК НП «Хімія 9клас», урок 46., таблиця «Металевий зв’язок» та модель зліплювання скляних пластинок крапелькою води (крапля води у запропонованій моделі грає роль електронів).

Висновок: металевий зв’язок –це сила що здійснюється за рахунок електростатичного притягання вільних негативно заряджених електонів, що рухається в міжвузловаму прсторі кристалічної гратки металів, та позитивно заряджених катіонів, що поряд і нейтральними атомами містяться у вузлах кристалічної гратки.(учням можна запропонувати завдання- спростити визначення).

Учням демонструються зразки металів та уривок №9 ПМК НП «Хімія 9клас», уроку 46., Висновок про обумовленість спільних фізичних властивостей здійснюється на основі використання схеми

хімічний зв’язок => будова речовини => фізичні властивості => хімічні властивості металів

(спільність типу хімічного зв’язку , типу кристалічної гратки визначають спільність фізичних властивостей металів).

Основні спільні фізичні властивості металів

металічний блиск
сріблясто-білий чи сріблясто-сірий колір
висока тепло – та електропровідність
пластичність і ковкість
твердий (крім ртуті) за звичайних умов агрегатний стан.

Хімічні властивості металів визначаються здатність нейтральних атомів втрачати електрони відповідно до схеми

Ме0 – nе → Ме +nе

Встановлюються речовини, що здатні приймати електрони:

Неметали                 неметалами

Йони металів (Ме+nе ) =>метали можуть реагувати із солями

Йон Гідрогену(Н+)               кислотами, водою.

Особливості хімічної взаємодії досліджуватимуться на наступному уроці лабораторним способом. За результатами дослідження встановлюватиметься висновок про характер взаємодії металів з названими речовинами.

ІV. Контроль кількості встановлених фактів і відповідність їх змісту програмового матеріалу.

З допомогою сенорної дошки встановлюється відповідність між виведеними питаннями та поняттями.(Фрагмент 3)

V. Запам’ятати встановлені фактичні, підготувати за вивченим з географії матеріалом інформацію про метали в природі та їх застосування, зробивши відповідні записи в зошиті.

VІ. Самоперевірка з допомогою ПМК НП «Хімія 9клас», уроку 46.,

Оцініть статтю:


Назвіться, будь ласка
Ваш коментар

Ваш коментар буде першим