Меню сайту
Форма входу
Архів записів
Лічильник
Статистика

Завдання, відповіді пробне ЗНО-2019 з хімії

Пробне тестування  з хімії відбулось 23 березня 2019 р.

Скачати таблицю переведення тестових балів пробного ЗНО-2019 з хімії

Скачати завдання з пробного ЗНО-2019 з хімії (pdf) (тестовий зошит учня)

Переглянути завдання пробного ЗНО-2019 з хімії.

ZNO-2019

Характеристика сертифікаційної роботи з хімії у 2019 році

Сертифікаційна робота з хімії містить 52 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 80. На виконання сертифікаційної роботи відведено 150 хвилин.

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завдання Схема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–36). Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А. 0 або 1 бал:1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 37–42). Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А. 0, 1, 2, 3 або 4 бали:1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№43–52). Неструктуроване завдання складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А. 0 або 2 бали:2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді не надано.
Результат виконання завдань сертифікаційної роботи буде зараховано як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які в 2019 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та буде використано під час прийому до закладів вищої освіти.

Завантажити характеристику у форматі PDF.

Обговорення відповідей з пробного ЗНО 2019 з хімії https://www.facebook.com/dpa.zno або  https://t.me/zno_erudyt.

Джерело: erudyt.net

Оцініть новину:


Назвіться, будь ласка
Ваш коментар

Ваш коментар буде першим