Меню сайту
Форма входу
Архів записів
Лічильник
Статистика

Інститут органічної хімії НАН України відзначить своє 80-річчя

23 травня 2019 року о 10.00 год. у конференц-залі Інституту органічної хімії НАН України (Київ, вул. Мурманська, 5) розпочнеться урочисте засідання Вченої ради Інституту, присвячене 80-річчю від дня заснування Інституту. До участі у заході запрошуються всі охочі, вхід – вільний.

Інститут органічної хімії НАН України – одна з провідних наукових установ Національної академії наук України. Його виникнення пов’язане з діяльністю наукових шкіл видатних учених-хіміків: члена-кореспондента АН СРСР С.М. Реформатського – в Київському університеті (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) й академіка АН УРСР В.Г. Шапошникова – в Київському політехнічному інституті (нині – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).

Учені Інституту органічної хімії НАН України зробили вагомий внесок у скарбницю світової науки. Загальне визнання отримали дослідження з теорії кольоровості і будови органічних сполук, взаємозв’язку кольору та молекулярної асиметрії, впливу просторових чинників і природи розчинника на поглинання світла барвниками, ролі взаємодії хромофорів у їхніх молекулах (феномен А.І. Кіпріанова). Світового значення набули роботи вчених Інституту з хімії фосфору, зокрема щодо: синтезу і вивчення фосфазосполук, фосфінів, синтезу йодидів фосфору (реакції О.В. Кірсанова), а також сірка-азотовмісних органічних сполук.

nobel-himiya2

Визначну роль у становленні сучасних уявлень про механізми органічних реакцій відіграла концепція багатоцентрових циклічних перехідних станів (комплекси Є.О. Шилова). Було проведено фундаментальні дослідження з хімії низькокоординованого фосфору, супрамолекулярної хімії та хімії макроциклічних сполук (Л.М. Марковський).

На основі результатів фундаментальних досліджень у галузі хімії п’яти- і шестичленних кисень-, азот-, сірковмісних гетероциклічних сполук і їхніх конденсованих систем та з’ясування природи взаємозв’язку будови органічних сполук із їхніми фізико-хімічними властивостями та характером біологічної активності було створено нові типи лікарських препаратів для медицини й ветеринарії, а також засобів хімізації сільського господарства (М.О. Лозинський).

Велике теоретичне та практичне значення мають роботи вчених Інституту органічної хімії НАН України з хімії фтороорганічних сполук, які дали змогу розробити зручні методи введення фторованих замісників в аліфатичні, ароматичні й гетероциклічні сполуки, що дало можливість здійснити синтез і впровадити у виробництво фторовмісні лікарські засоби. Запропонований принцип конструювання надсильних електроноакцепторних замісників шляхом заміни атома кисню в сірко-, фосфоро-, селено-, вуглецевмісних угрупованнях на N-трифторометилсульфоніліміногрупу уможливив створення суперсильних органічних кислот (Л.М. Ягупольський). В Інституті працювали такі відомі вчені, як: академіки А.І. Кіпріанов, О.В. Кірсанов, В.П. Кухар, М.О. Лозинський, Л.М. Марковський, Є.О. Шилов, В.П. Яворський; члени-кореспонденти П.В. Головін, Ю.Г. Гололобов, Г.І. Деркач, К.А. Корнєв, О.О. Ясніков; професор Л.М. Ягупольський.

Сьогодні установа є провідним вітчизяним центром з органічної та елементоорганічної хімії. В Інституті на світовому рівні здійснюються фундаментальні дослідження з цілеспрямованого молекулярного дизайну й синтезу нових типів фізіологічно активних макроциклічних і гетероциклічних сполук, які демонструють високу активність як модулятори кальцієвих каналів, антитромботики, інгібітори ферментів, інгібітори рН-чутливих іонних каналів, модулятори лікарської резистентності, противірусні препарати, речовини для генної трансфекції, флуоресцентні сенсори для біомедичних досліджень. Розробляються стереоселективні методи синтезу енантіомерно чистих органічних сполук різноманітних класів, у тому числі фізіологічно активних речовин. Створюються нові технологічно зручні й екологічно безпечні методи синтезу високоефективних фторуючих реагентів – органілтрифторосульфуранів, які широко використовуються в лабораторній практиці та промисловому виробництві фторовмісних органічних речовин різноманітного призначення.

nobel-himiya2

Прикладні роботи Інституту органічної хімії НАН України спрямовані на створення: лікарських препаратів, фізіологічно активних речовин для медицини й ветеринарії; ціанінових барвників для фотовольтаїки, голографії, лазерної техніки; каталізаторів органічних реакцій для хімічної промисловості; високоселективних комплексоутворювачів молекул та іонів для сенсорних пристроїв, екстрагентів і сорбентів радіонуклідів.

Наукові дослідження вчених установи висвітлено в понад 8000 наукових публікаціях і узагальнено у 90 монографіях. Одержано понад 1550 авторських свідоцтв та патентів.

Згідно з даними наукометричної платформи «Web of Science», за кількістю публікацій, кількістю цитувань та h-індексом Інститут органічної хімії НАН України є лідером серед інститутів органічного профілю на пострадянських теренах.

Установа проводить велику роботу з підготовки висококваліфікованих наукових кадрів. Наразі підготовлено вже 370 кандидатів і 68 докторів наук для науково-дослідних установ і закладів вищої освіти за спеціальностями «Органічна хімія» та «Хімія елементоорганічних сполук».

На базі наукових підрозділів Інституту в різний час було створено Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського НАН України, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України імені В.П. Кухаря НАН України.

Учені установи плідно співпрацюють із науковими центрами й університетами США, Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі, Іспанії, Бразилії, Фінляндії, Швейцарії, Італії, Чехії, Литви й Казахстану, беруть активну участь в організації та проведенні міжнародних наукових конференцій, входять до складу редколегій міжнародних фахових видань. Інститут органічної хімії НАН України брав і продовжує брати участь у міжнародних програмах INTAS, INCO-COPERNICUS, УНТЦ, FР-7, CRDF, НАТО, «СупраХем», «Молекулярна хімія», «Горизонт-2020» та інших.

Спільно з Національним фармацевтичним університетом (Харків) Інститут видає «Журнал органічної та фармацевтичної хімії».

Наукові досягнення працівників Інституту відзначено численними високими державними і урядовими нагородами, серед яких – Державні премії України, Премії Кабінету Міністрів України, премії імені видатних учених, ордени й медалі, Почесні грамоти Президії Верховної Ради України, почесні звання.

Джерело: nas.gov.ua

Оцініть новину:


Назвіться, будь ласка
Ваш коментар

Ваш коментар буде першим