Меню сайту
Форма входу
Архів записів
Лічильник
Статистика

Статті / Навчальні статті

Спирти і феноли. Практичне заняття №33

Блок базових питань.

1. Загальна формула насичених одноатомних спиртів.
2. Напівструктурні формули гліцерину і етиленгліколю.
3. Молекулярна формула фенолу.
4. Фізичні властивості спиртів у порівнянні з насиченими вуглеводнями.
5. Хімічні властивості притаманні спиртам.

Розв‘язування вправ.

Початковий рівень

6. Яка різниця у фізіологічній дії на організм людини метанолу, етанолу і фенолу?

Достатній рівень

7. Серед запропонованих формул виписати ті, що показують склад фенолу, етилового, мурашиного спиртів, гліцерину, етиленгліколю:

8. Завершити рівняння реакцій:

9. Побудувати структурні формули: а) 2,2 – диметилбутанолу – 1;
б) 3 – фенілгексанолу – 2;
в) етандіолу;
г) 4 – етилфенолу;
д) пентадіолу-1, 4.

10. Дати назви за міжнародною номенклатурою:

11. Записати рівняння реакцій: а) хлорування фенолу;
б) повне окиснення етилового спирту;
в) часткове окиснення метанолу;
г) дегідрування бутанолу – 2;
д) гідроліз феноляту натрію;
е) взаємодії гліцерину з гідроксидом курпруи (ІІ) гідроксидом.

Високий рівень

12. До якого типу хімічних реакцій відноситься взаємодія фенолу з бромом?
13. Легше чи важче відбувається вона у фенолу в порівнянні з бензолом? Чому?
14. До якого типу хімічних реакцій відноситься взаємодія з металевим натрієм?
15. Чому на віжміну від спиртів фенол взаємодіє з лугом?
16. Здійснити перетворення:

Вкажіть, яку хімічну властивість чи спосіб добування речовини відображає кожна реакція?

Розв‘язування розрахункових задач

1. При спалюванні 4,8 г речовини утворюється 3,36 л вуглекислого газу та 5,4 г води.Густина парів цієї речовини за воднем 16.Визначити молекулярну формулу речовини і обчислити об‘єм повітря, необхіднирй для спалювання 0,5 моль.

2. Внаслідок взаємодії 1,15 г одноатомного насиченого спирту з металічним натрієм виділилось 214 мл водню(н.у). Виведіть молекулярну формулу спирту.

3. У лабораторії з 129 г хлоретану добули 85 г етанолу. Скільки це становить % від теоретично можливого виходу?

4. Яку масу етанолу можна добути з 7,11 г карбіду кальцію, що містить 20 % домішок, якщо відомо, що виробничі втрати на кожній стадії – 10 %.

5. Скільки 20 % розчину гідроксиду натрію ( ρ = 1,18 ) треба взяти для нейтралізації 19,2 г карболової кислоти?

6. Яка маса пікринової кислоти утвориться при взаємодії 29,4 г фенолу і 20 г азотної кислоти?

Вчитель хімії ЗОШ № 15 Оліферчук Л.Г.

Оцініть статтю:


Назвіться, будь ласка
Ваш коментар

Ваш коментар буде першим