Меню сайту
Форма входу
Архів записів
Лічильник
Статистика

Статті / Навчальні статті

Генетичний звязок між класами неорганічних речовин

Тема: Класифікація неорганічних речовин. Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук.

Проводиться хімічний диктант.

Якщо вчитель диктує формулу, учні пишуть назву, і навпаки.

1. Магній хлорид.
2. MgS04.
3. Аргентум нітрат.
4. Кальцій карбонат.
5. Ca(N03)2.
6. Ферум (III) сульфат.
7. A12S3.
8. Na2CO3.
9. CuCl2.
10. Калій силікат.
11. Барій фосфат.
12. Na2SO3 .

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК.

Робота з підручником.

Учні повторюють класифікацію неорганічних речовин, користую­чись схемою «Класифікація неорганічних речовин» (§ 39 [1, с. 124]), самостійно виконують завдання 1—7 [1, с. 125].

2. ГЕНЕТИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ ОСНОВНИМИ КЛАСАМИ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Під генетичним зв'язком розуміється взаємоперетворення речовин різних класів неорганічних сполук, можливість одержання одних речовин з інших. Так, із простих речовин можна одержати складну речовину: 4Р + 5О2 = 2Р2Об .

Зі складної речовини можна одержати прості речовини: 2HgO = 2 Hg + O2.

Зі сполук одного класу можна одержати сполуку іншого класу. Наприклад, при горінні фосфору утворюється кислотний оксид Р20, що взаємодіє з водою й утворює кислоту. З кислоти можна одержати сіль. З однієї солі можна одержати іншу сіль:

Р-»Р205-»Н3Р04-»Na3P04 -» Са3 (РО4).

Індивідуальне завдання. Декілька учнів записують на дошці рівняння реакцій за наведеною схемою. Розповідь учителя. При горінні магнію утворюється основний оксид MgO, що з водою утворює основу Mg (OH)2. З магній гідроксиду можна одержати сіль: Mg ~» MgO -» Mg (ОН), -» Mg3 (Р04).

Індивідуальне завдання. Декілька учнів записують рівняння за наведеною схемою.

При взаємодії кальцію з водою утворюється кальцій гідроксид, що з карбон (IV) оксидом утворює сіль СаС03. Кальцій карбонат розкладається при нагріванні. З кальцій оксиду й карбон (IV) оксиду, що при цьому утворюється, можна одержати сіль СаС03 :
Са->Са(ОН)2->СаС03->СаО->СаСО3.

Індивідуальне завдання. Декілька учнів записують на дошці рівняння реакцій за наведе­ною схемою.

Таким чином, генетичний зв'язок існує між простими речовинами й окремими класами неорганічних сполук. Взаємний зв'язок між сполуками та їхніми перетвореннями свідчить про єдність елементарного складу речовин.

Генетичний зв'язок між основними класами неорганічних сполук можна подати у вигляді схеми. Приклади таких схем наведені у підручнику. Існують інші схеми, наприклад широко відомий «кухоль хіміка».

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити § 39.
2. Виконати завдання 1, 2 [с. 125].
3. Скласти схеми, що характеризують взаємозв'язок різних класів неорганічних сполук.

Оцініть статтю:


Назвіться, будь ласка
Ваш коментар

Ваш коментар буде першим